Aktiva > Nieuwe lid

Ik wens toe te treden tot AKTIVA

KLEUTERS - RECREA - BASISGYM

- Toetreden mag op eender welk moment in het seizoen.
- Ieder nieuw lid mag twee lessen op proef deelnemen.
- Minimum leeftijd tot deelname. In de maand dat ik 3.5j jaar ben mag ik toetreden tot de kleutergroep.vb. Ik word op 15 september 3.5j, dan mag ik op 1 september starten. Voor de andere groepen kom je gewoon in uw leeftijdsgroep sporten.
Er is geen max. leeftijd voor de damesgroepen.

- Al de nodige info: locaties - uurregeling - enz vind je terug op deze website onder INFO

- Om toe te treden, moet je u eerst aanmelden via ons online inschrijvingsblad .
U hoeft nog niet te betalen, dat kan na de twee proeflessen.

WEDSTRIJDPLOEGEN

Tijdens de maand september staan onze keurploegen Tumbling en Trampoline open voor alle gymnasten die wensen toe te treden tot onze wedstrijdploegen. Zij moeten eerst aan onze drie testtrainingen deel nemen alvorens ze opgenomen kunnen worden.

Voor Trampoline op vrijdag 16 - 23 - 30/2022  van 17u00 tot 18u30.
Voor Tumbling op zaterdag 17 en 26/09 van 10u00 tot 11u30 en maandag 19/09 van 18u00 - 20u00
Al deze trainingen hebben plaats in de sporthal De Polder.

Wie mag hier aan deelnemen?

Heb jij nog nooit geturnd dan kan jij enkel terecht in onze recreagroepen. Ook hier ligt de basis bij trampoline en Tumbling. Het volgend seizoen mag je dan proberen of je geschikt ben voor deze keurploegen.

Wat zijn de minima voorwaarden?

·         In de eerste plaats graag komen turnen en zinnens zijn om ooit aan wedstrijden deel te nemen.

·         Beschikken over minima basis vaardigheden (springen, lopen, radslag, tuimelen, spanning, lenigheid enz), betreffende de gekozen discipline.

·         Aan keurploeg gymnasten worden hogere eisen gesteld als aan recrea gymnasten, deze worden u toegelicht op de eerste testtraining.

·         Wie wilt toetreden moet op de 3 testtrainingen aanwezig zijn. Op de eerste en laatste training in het bijzijn van één van de ouders.

·         Na de laatste training wordt u medegedeeld of u al dan niet mag blijven.

·         Eens goed bevonden voor deelname, wordt er van u verwacht dat je op alle trainingen aanwezig kunt zijn.

Gymnasten mogen in beide disciplines aan de testtrainingen deel nemen, maar na de laatste test les moeten ze wel een keuze maken in welke discipline ze verder wensen te gaan. Trainen in de twee disciplines kan bij ons in de club niet.

Deze testdagen zijn gratis.